Capitolul 4

Conţinutul plăcilor este veridic

Argumente:

1. Dacă “Plăcile de la Sinaia” reprezintă copii după originale, acelaşi lucru nu este valabil în cazul relicvelor 1 (112) “sigiliul lui Burebista”, şi 3 (113) “medalionul de am-basador al lui Pudio Atleu”.

“Sigiliul lui Burebista”, este lucrat din aliaj de cupru şi zinc cu amestec din alte metale.

“Medalionul de Ambasador al lui Pudio Atleu” este făcut din argint.

În cazul acestor două relicve există supoziţia că sunt originale.

Este necesar să se facă toate analizele pentru o determinare completă şi precisă a modului în care au fost realizate.

2. Un lucru evidenţiat prin fotografii este faptul că plăcile sunt lucrate în principiu prin topirea unui metal într-un calup modelat din lut sau altă materie pregătită pentru modelare, în timp ce desenele sunt aplicate prin apăsare sau întipărite cu un obiect ascuţit pe materialul moale.

Rezultatul acestei metode de prelucrare este „o pla-că” în care semnele sau figurile sunt inscripţionate în relief pe suprafaţă principală.

Există plăci pe care, după turnare, au fost gravate texte cu litere mici. Este cazul plăcilor 12 (28), 15 (16) etc.
Gravarea literelor mici pe placă este rezultatul fap-tului că din cauza dimensiunilor reduse ale acestora, a fost imposibil să fie executate (gravate, zgâriate) cu succes, lucru care a fost condiţionat şi de lipsa de duritate a mate-rialului din care se prelucra calupul principal.

Aici se ridică o nouă întrebare. Din ce metal trebu-ie să fi fost placa pentru ca, ulterior, literele mici să poată fi gravate cu succes pe ea?

Desigur, metalul trebuie să fie uşor de prelucrat, adică moale.

Aurul îndeplineşte această proprietate.

În antichitate, aşa cum a fost cazul plăcilor lui Or-feu, textele semnificative expuse în public au fost lucrate în aur.

Acest rezultat nu este departe de constatările actu-ale că plăcile originale au fost turnate în aur.

Constatarea este bazată pe faptul că pe plăcile res-pective sunt reprezentate cele mai semnificative perso-nalităţi şi evenimentele din vremea aceea.

În mod similar, conform tuturor observaţiilor proprii rezultate în urma citirii conţinutului plăcilor, reiese că aces-tea au fost realizate în centrul credincios Genucla şi ca atare au fost expuse public pe pereţii “Bisericii Cereşti ai Zeului Luminos” în Genucla.

Aşadar, este logic ca ele să fi fost turnate în aur.

Din compararea fotografiilor cu plăcile în care sunt gravate literele mici se poate constata clar că şi literele mici au margini rotunde, ceea ce înseamnă că este vorba de un produs turnat.

Plăcile din plumb reprezintă produse turnate după plăcile originale.

Pe plăcile originale, literele mici, având în vedere că au fost executate prin gravare ulterioară, ar fi trebuit să aibă margini ascuţite.

3. Identificarea anumitor cuvinte uitate pe care lin-gvistica nu a reuşit să le descopere, dar pe care, în cerce-tările mele de până acum le-am identificat cu destulă pre-cizie confirmă acelaşi lucru.

Aici, înainte de toate, mă gândesc la cuvintele “ILO” (decizie) şi “KIREN” (ceresc), pe care le-am întâlnit gra-vate pe mai multe plăci, cu semnificaţii invariabile.

Am identificat cuvântul “ILO” (decizie), în forma sa “ILONă” (decizia), încă din anul 1991, odată cu citirea inelului de aur din Celeiu (Oltenia), v. “Limba traco-dacă baza limbilor indo-europene; 1993, Tetovo”.

Am identificat totodată termenul “KIREN” (ceresc) şi l-am interpretat etimologic în anul 1993 în forma sa pelas-gă “KER” (cer), v. “PELASGHYI, limbă, carte, numâ; 1998, Tetovo”.

4. Pornind de la premisa că plăcile sunt false, se pune întrebarea privitoare la justificarea depunerii unui efort uriaş în prelucrarea unui număr atât de mare de plăci, care, pe lângă textul scris în mai multe alfabete con-ţin şi reprezentările grafice, în relief, ale conţinuturilor.

Cu privire la această întrebare există doar un singur răspuns.

Conţinutul plăcilor este autentic şi original.

5. Autenticitatea şi originalitatea conţinuturilor plăci-lor este dovedită prin citirea lor cursivă, precum şi prin semnificaţia conţinutului lor.

În plăci sunt date detalii, descrieri veridice pentru multe evenimente începând cu perioada lui Burebista până la Decebal.

6. Conţinutul plăcilor este lizibil, şi asta înaintea fo-losirii comparaţiei etimologice cu cuvinte din actuala limbă daco-română.

7. Plăcile sunt scrise într-o limbă care, în raport cu termenii folosiţi şi expresia lor gramaticală, ar fi trebuit să fie asemănătoare cu latina sau greaca epocii, iar prin aceasta limba folosită ar fi trebuit să fie elevată comparativ cu limba vorbită în popor.

Spre deosebire de mega-polisurile Athena şi Roma unde educaţia condiţionată de populaţia numeroasă con-centrată se extindea şi în rândul restului populaţiei, ceea ce a condus la crearea unei limbi unitare scrise, în Dacia nu exista niciun mega-polis unde să se fi întâmplat acest lucru.

La fel cum odată cu căderea centrelor administra-tive Athena şi Roma, pur şi simplu au dispărut vechile lim-bi greacă şi latină, odată cu căderea Sarmigetuzei şi Ge-nuclei a dispărut şi vechea limbă administrativă dacică.

De exemplu, vechea limbă greacă a fost creată în Athena.

În conformitate cu Herodot, “Istorii I, 42”, în vremea lui, Ionienii din Asia Mică vorbeau patru dialecte diferite, care erau atât de diferite încât nu se înţelegeau între ei.

Conform aceluiaşi Herodot, dar şi altor istorici, au fost consideraţi Greci toţi cei care, indiferent de apartenenţă lor genetică sau lingvistică, acceptau cul-tura greacă.

Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu limba latină care a fost creată în secolul al II-lea î.H. ca limbă administrativă a Imperiului; odată cu căderea Imperiului, în afara faptului că până în ziua de azi este folosită activ în biserica cato-lică, limba latină se pierde pur şi simplu ca limbă parţial vorbită, de care s-au folosit administraţia şi guvernanţii romani.

Un exemplu mai recent de dispariţie a unei limbi administrative este cel al “catarevuzei”.

Odată cu formarea statului grec (înainte de toate şi prin sângele vărsat al armân makedonenilor) pentru prima dată în istoria Grecilor, în prima jumătate al secolului XIX, ca limbă oficială a fost impusă “catarevuza” (limba greacă veche reconstruită). În afara faptului că limba “catarevuză” a fost limba bisericii şi a statului, limbă pe care orice per-soană cu înalta educaţie ar fi trebuit să-o stăpâneasca, în jumătatea secolului XX aceasta îi lasă locul său limbii popular vorbite “dimotiki”.

Referitor la plăcuţe, se observă că limba în care acestea au fost scrise nu este în totalitate unitară, astfel că inclusiv numele cu care sunt identificate aceleaşi per-sonalitati sunt scrise cu diferite combinaţii de litere.

Diversitatea această este rezultatul diferenţei în apartenenţă lingvistică a persoanelor care au scris plăcile şi lipsa lor de educaţie completă în învăţarea limbii admi-nistrative, dar şi din numărul limitat al literelor cu care tre-buia să se acopere mai multe sunete rostite pe care diferiţi scriitori le-au pus în concordanţă în mod diferit.

Dacă evaluăm corect, putem constata că limba în care au fost scrise plăcile este mult mai aproape de limba latină scrisă faţă de relaţia dintre limba daco-română de azi şi limba latină scrisă.

Pe bază plăcilor citite şi a comparaţiilor cu lim-ba latină scrisă, putem să subliniem şi să constatăm că “teoria latinizării” este o ipoteză inventată, impusă de pe poziţii de interese politice anumitor centre de putere ce existau în secolul XIX.

Vechea limba “dacă, getică, g’etică, sarmatică, aramică (scitică), daco-gotică” este temelia din care a reieşit şi pe bază căruia a fost construită limba daco-română actuală.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: