Rugaciunea lui Burebista

 

5 (20) RUGĂCIUNEA  LUI  BUREBISTA

Textul original 5 (20)

r020

Transcrierea originală

baratxt

                    BOYREBYSETO  DIO  HYO  USIA  BA-

                                1                              2           3             4         5

                STARNO  PAZYCEO  SOTIA  SEGYS-

                                                6                           7                 8

                TA  DYO  SOTRA  RYOMYONUSO  DIO

                9              10                         11                                12

                CETA  CIRA  BISICA  SO  ROG’IAO

              13            14               15              16          17

 

Transcrierea cu caractere latine a textului original şi înregistrarea fiecărui cuvânt cu un număr separat

Citirea ortografică a textului original

Burebiseto Dio hio usia Bastarno

paziceo soţia Segista

Dio sotra riominuso

Dio ceta Cira Bisica so rog’io

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

Burebiseto (Burebista) dio (zeiesc) hio (prunc) usia (onest, cinstit) Bastarno (Bastrnean) paziceo (păzind, păstrând) soţia (asocierea, unirea) Segista (Segesta) dio (zeiască) sotra (Eliberatoare) riomi-nuso (unificare, unire) Dio (zeiască) ceta (cetate)  Cira (cereasca)  Bisica (biserica) so (sa, a lui) rog’io (o roagă).

Traducerea liberă

Burebista Pruncul lui zeu, cinstit Bastrnean păstrând alianţa din Segesta

Unire Eliberatoare zeiască

Zeiască cetate, Cerească Biserică, a lui o ro-agă.


Explicarea cuvintelor:

1.    BOYREBYSETO (Burebiseto) = Burebiseto (Bure-bista);interesant este că din plăcile descoperite până acum, doar pe aceasta numele lui Burebista este scris „Burebiseto”, cu a doua literă „u”, ceea ce corespunde formei cunoscute astăzi. În toate celelalte plăci unde este pomenit numele lui, este scris „Boerebiseto”. Tot interesant, după cum reiese din placă, deşi este vorba despre anii când Burebista era la sfârşitul vieţii sale, 45/44 i.H., acesta este prezentat cu chipul din tinereţe. Singurul răspuns pertinent vizează faptul că realizato-rul plăcii avea la îndemână matriţa chipului lui Burebi-sta, pe care a folosit-o la imprimare.

2.     DIO = Dio (zeiesc); – face referire la cuvântul „dio” (zeu) în limbă a.m. şi alte limbi înrudite.

3.     HYO = hio (prunc); – În limba a.m. există formele adecvate „hilj” (fiu), „hilje” (prunc, fiică, copilă), „hilji” (prunce, fii, copii). În greaca veche, în traducerea „Ilia-dei„, prima literă, „h” este înlocuită cu „f”. Formă „hiles” (prunce, copii, fii), este utilizată şi în limba „buruşară”, limba Hunzilor din Himalaya, în Pachistan, urmaşii macedonenilor din oastea lui Alexandru Macedon. În limbă d.r. este utilizată forma „fiu”. Primul sunet, „h”, este transformat în „f”, conform modificării fonetice standard în limbile a.m. şi d.r.

4.     USIA = usia (onorabil, cinstit); – în a.m., termenul  „usie” este utilizat cu aceeaşi semnificaţie.

5.     BASTARNO (Bastarno) = Bastarno (Bastarnu); – în urma analizelor întreprinse asupra acestui termen, inscripţionat pe mai multe plăci, făcând referire la per-sonalităţi diferite, am ajuns la concluzia că nu tot-deauna se referă la numele tribului « bastarni », ci la termenul « bătrân », utilizat în d.r. actuală.

6.     PAZICEO = paziceo (păzind); – termenul există în limba d.r. actuală, în forma „pază, paznic”. Un termen similar există şi în limbile slave.

7.     SOTIA (SOŢIA) = soţia (prietenie, asociere); termenul de bază „sots” (soţ) = „prieten, amic, partener, soţ”, şi numeroasele lui derivări în d.r. şi a.m. În limba albane-ză, în folosire curentă, se întâlneşte un termen asemă-nător, care a suportat transformări fonetice, pronun-ţându-se „şoc”.

8.     SEGYSTA (SEGISTA) = Segista (Segesta);Se regăseşte pe plăcile 2 (91) sub forma „Segesto” şi pe 7 (120) ca „Sardavo Segesto”, unde, conform observa-ţiilor proprii,  structura „Sardavo” (sar + davo) are înţe-lesul de „localitate de lângă râu”. Acest aspect indică faptul ca Segesta se afla lângă un râu.

9.     DYO (DIO) = dio (zeies). – derivare a termenului de bază „Dio” (Zeu), în limba a.m. şi alte limbi înrudite.

10.  SOTRA (SOTRA) = sotra (eliberatoare); – cuvântul de bază „sotiria” (sotiria) = „salvare” din limba greacă. Pe plăci se întălnesc şi anumit număr de termene care sunt preluate din lexicul grecesc.   

11.  RYOMYONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (uni-ficare); – în d.r. întâlnim termenul „reunire” = „adunare, unire, contopire, asociere”.

12.  DIO (DIO) = dio (zeies). – derivare a termenului de bază „Dio” (Zeu), în limba a.m. şi alte limbi înrudite.

13.  CETA = ceta (cetate, turn); – cuvântul de bază „cetate” (cetate) = „cetate, palat” în limba d.r.

14.  CIRA = cira (cereasca); – acest cuvânt se întâlneşte şi pe placa 4 (14), dar este utilizată grafia „kira = chira” (cerească). Interesant este că aici primul sunet „c, chi” este înlocuit şi utilizat în forma „ci”. Se poate conclu-ziona că nu este vorba despre varianta ortografică a aceluiaşi cuvânt, ci de exprimarea aceluiaşi termen în două graiuri diferite. Se poate evidenţia, din cele afir-mate anterior, că termenul „cer” în mai multe limbi, dialecte, graiuri înrudite se pronunţă diferit, aşadar din punct de vedere semantic nu există nici o diferenţă, iar din punct de vedere fonetic nu există diferenţe prea mari. Astfel, conform observaţiilor proprii, avem în lim-ba pelasgă termenul „cer” scris în forma „ker” (v. inscripţia din insula Lemnos), „kir” în Peloponez, „kir” în aramică (scitică), „cir” în limba getă, „cer” în d.r., „tser” (ţer) în a.m., „celo” în italiană, „chen” în înscrip-ţiilor frigice.

15.  BISICA = bisica (biserica); interesant este faptul că termenul „Bisica” (biserică), referitor la „Hramul Dum-nezeiesc”, îl întâlnim înainte de apariţia creştinismului şi „înainte să se impună latinizarea în Dacia”. Terme-nul „Bisica” nu are nici o legătură cu latinescul Bazili-ca. De aici se poate conchide că termenul „Bisica” este un vechi termen autohton, d.r., care desemna „Casa lui Dumnezeu în care slujeau Bessii (clanul preoţesc din tribul tracic Satri)” şi etimologic este legat cu numele preoţilor „Bessi” (v.”Bessi” – „Beserica” – Bi-searică”). Explicaţia detaliată se găseşte în „Limba Traco-dacă, ca baza limbilor euro-indiane, Tetovo, 2000, pag.69″.

16.  SO = so (al lui); – pronume personal. În d.r. actuală se pronunţă „a sa”. Totodată, în limba a.m. şi d.r. se utili-zează curent expresii ca „mă-sa” (maică-sa), însem-nând „mama lui”, „sa” (lui) = „a lui”.

17.  ROG’IAO = rog’io (o roagă);în limba actuală d.r. avem verbul „a se ruga” şi derivatele „rugă, rugăciune etc.”

 

CONCLUZIE:

            Conţinutul textului este în legătura directă cu conţi-nutul plăcii 2 (91). Cert este că Burebista o ruga, adica se ruga în Dumnezească Cerească Biserica cu rugămintea să se păstreze unirea militară din Segesta, încheiată cu scopul de a realiza un război defensiv cu succes.

În textele citite de pe plăci am întâlnit expresii precum : „Biserică Zeiească Cerească”, „Biserică Cereas-că al Zeului Sfânt”, „Biserică Zeiească”, expresii utilizate înainte de apariţia creştinismului.

Termenii utilizaţi în scrierea plăcii sunt complet inteligibili şi astăzi, şi sunt utilizaţi în procent mai mare în actuala  d.r.

Pe placa turnată, pe lângă textul scris cu ortografie getică standard există şi înscrisuri cu semne executate caligrafic. Conţinutul acestor semne stilizate (clerice) nu este uşor de descifrat în momentul de faţă.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 comentarii pe “Rugaciunea lui Burebista”


  1. […] capitolul Rugaciunea lui Burebista https://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/24/rugaciunea-lui-burebista/ dansul ofera traducerea pentru una dintre […]


  2. […] in ultimul rand o imagine de pe Placutele de la Sinaia (Rugaciunea lui Burebista) sursa: https://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/24/rugaciunea-lui-burebista/ Coada acestui “animal” este extrem de lunga si se termina cu trei “degete”. […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: