DURO ADEUSO

11 (92)   DURO ADEUSO

 

r092

Textul original 11 (92)

92

 

Transcrierea originalǎ

 

DURO  ADEUSO  VASILEO  DAVOGETO  ERIGERYEO

      1                   2                     3                          4                                              5

DU  M (+ + + + +)  TRUPEIO  ON  SARMYGETUZO  SI  AU –

   6                    7                        8               9                    10                         11      12

DY  TO  NUVYDAEO  ON  TALUEFICEYO  METAE

            13                                14                15                16                              17 

SO  DURO  UNSEYFO  TRUPEU  DAVO  ON  SOL –

  18          19                20                      21              22          23        24

ORYOGEIO  ELYEO  MARO  FERO  ARMOSOE  P –

                                       25             26              27                28                 29

RYNOE  UYEGEO  DU  DISREOPARO  RECAUE –

                           30                31             32                           33                   

GEO SOE  PRENO  TURYMIEO  LUE  BENU

                34            35                       36                    37           38

DO  MAERO  BIRO  DUE  COTOPOLO  ER

                39                  40            41                 42                      43                      

YGERILOROE  DAVOGETO  TRASO  O –

                                                 44                     45            46

N  SARMIGETUZO  VASELEO  ADEUS

                     47                                    48                                     49

O DURO  TRASO  E  DU  ELO  COTOPOL

            50                                51            52     53          54                 55

O BOYCERO  LO  PANTEDATO  LOE

             56                                    57                 58                       59

BYSICO  HYLEO  DYEO  TIEOYO

         60                  61                62                63

 

Transcrierea cu caractere latine a textului original şi înregistrarea fiecǎrui cuvânt separat cu număr separat

 

 

Citirea ortograficǎ a textului orginal

 

            Duro Adeuso Vasileo davogeto.

Erigerio du M (mato) 50.000 trupeo on sarmigetuzo si audi to Nuvidao on taluficeo mete so Duro unsefo trupeu davo on solorigeo Elio. Maro fero armoso prino uigeo du disre-paro recauegeo se preno turimieo lue Benudo. Maro biro Due Cotopolo Erigerilore davogeto. Traso on Sarmigetuzo Vasileo Adeuso Duro. Traso e du elo Cotopolo Bucero lo pantedato loe Bisico hileo Dio Teuo.

 

 

Prezentarea inscrierii originale în pararel cu

termenele etimologice din limba română

 

            Duro (Duro) Adeuso (Adeuso) Vasileo (regele) davogeto (davogetic).

Erigerio (Erigero) du (cu, de) M (mato) 50.000 (Iubita 50.000) trupeo (armatǎ, trupe) on (în, pe)  sarmigetuzo (Sarmigetuza) si (se) audi (aude) to (în) Nuvidao (Nuvida)  on (pe, în) taluficeo (plecǎ-ciune)  mete (pune) so (sǎu, sa, al sǎu) Duro (Duro) unsefo (unificator) trupeu (a oastelor, trupelor) davo (daveşti) on (în, pe) soloriogeo (solul) Elieo (elileic). Maro (mare) fero (de fier) armoso (armatǎ) prino (prinos, aduce  jertvǎ) uiegeo (uiea) du (de) disreo-paro (despǎgubire, recuperare de pagubǎ) recauegeo (recucerirea) se (acela este) preno (prenoire, înnoire) turimieo (turmele) lue (lui – „mǎria sa”) Benudo (Be-nudo) Maro (marele) biro (birǎu, primar) Due (Duios) Cotopolo (Cotopolo – „Marele preot”) Erigerilore (Eri-gero)  davogeto (Davogetul). Traso (trasa) on (în, pe) Sarmigetuzo (Sarmigetuza) Vasileo (rege) Adeuso (Adeuso) Duro (Duro). Traso (trasat) e (şi) du (de)  elo (preaelogiatul, preacinstitul, prealǎudatul) Cotopolo (Cotopolo – „Marele  preot”) Bucero (Biciro) (Bucero, Bicero, Biciro) lo (la, prin) pantedato (Comanda militarǎ superioarǎ executivǎ)  loe (lui) Bisico (Biserica) hileo (pruncul) Deo (zeesc) Teuo (lui zeu, Dumnezeu).

 

 

Traducere liberǎ:

 
Duro Adeuso, regele davogetic.

Erigero cu I(iubita) armatǎ sarmigetuzǎ de 50.000 (de oameni) se aude la Nuvida la plecǎciunea organizată în onoarea lui Duro, unificatorul armatelor dave (cetǎţene) pe tărâ-mul Eliei.

Marea armatǎ de fier aduce  jertfă uiea (pasǎrea rǎpitoare), pentru despăgubirea, re-cucerirea, acela este reînnoirea turmelor lui Benudo. Marelui birâu (conducător) Duios Cotopolo Erigero davogetul.

Stabilitǎ şi de precinstitul Cotopolo Bu-cero (Biciro) prin Înalta Comandă executivǎ la Biserica Pruncul Divin a Zeului.

 

Expicarea cuvintelor:

 

1.    DURO = Duro (Duro); – poreclǎ reprezentativǎ a rege-lui  Daciei care a renunţat la tron în favoarea lui  Dece-bal.

2.    ADEUSO = Adeuso (Adeuso); – poreclǎ clericalǎ a regelui Milteo Adeuso – Duro.

3.    VASILEO = vasileo (regele); – în a.m. „vasilye” (rege). Cuvântul a fost interpretat detaliat în cartea „Pelasghyi, limbâ, carte, numâ – Tetova, 1998; pg.116″.

4.    DAVOGETO = davogeto (davogetic); – „Davogeţi” (Cetǎţeni Geţi) termen de identificare  a Geţilor din Da-cia.

5.    ERYGERYEO  = Erigerio (Erigero); – numele lui complet este de „Beonseno Erigero”. Se întâlneşte şi pe placa 14 (94).

6.    DU = du (cu, de);

7.    M (+ + + + +) = Mato (50.000) (Iubita 50.000); – numǎrul de oşteni sarmigetuzani care, sub comanda lui Erigero, erau încarituruiţi la Nuvida (Dacia Minor).

8.    TRUPEIO = trupeo (armatǎ, trupe); – în d.r. „trupe” (armate, cete).

9.    ON = on (în, pe);

10. SARMYGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); 

11. SI = si (se); – în a.m. „si” (se), iar în a.m. şi d.r. într-o formǎ scurtǎ „s” (se).

12. AUDY = audi (aude); – în a.m. „avdi” (aude). În d.r. „aude„, de la v.  „a auzi” .

13. TO = to (în); – în a.m. „tu” (în).

14. NUVYDAEO = Nuvidao (Nuvida); – toponim în Dacia Minor.

15. ON = on (pe, în);

16. TALUEFICEYO = taluficeo (plecǎciune); – acesta este o formă rar întâlnită de utilizare a acestui termen, în care „tali, talâm” în d.r. desemenează punere, plecǎ-ciune, faţă de termenul utilizat frecvent pe celelate plă-cuţe,  „talipico” (micǎ plecǎciune ).

17. METAE = mete (pune); – în spaniolǎ „metas” (metas) = „a pune”.

18. SO = so (sǎu, sa, al sǎu);

19. DURO = Duro (Duro); – poreclǎ reprezentativǎ a rege-lui  Daciei care a renunţat la tron în favoarea lui  Dece-bal.

20. UNSEYFO = unsefo (unificator); – în d.r. „a uni”  (a unifica, a  strânge împreunǎ, a lega).

21. TRUPEU = trupeu (a oastelor, trupelor); – în d.r. „trupe” (armate, cete).

22. DAVO = davo (daveşti); – termen prin care sunt de-semnaţi cetǎţenii Daciei.

23. ON = on (în, pe);

24. SOLORYOGEIO = solorigeo (solul); – în d.r. „sol”  = „sol, pâmǎnt”. „Soloriogeo” (sol-ul). « Geo » articol cu cre se realizeazǎ articularea.

25. ELYEO = Elio, Eleo (elileic); – Elia, Elea – câmpie în  Dobrogea de Nord de azi, amintită pe mai multe plăci.

26. MARO = maro (mare); – în d.r. şi a.m. „mare” .

27. FERO = fero (de fier); – în d.r. „fier„.

28. ARMOSOE = armoso (armatǎ); – în d.r. „armie” (arma-tǎ, oaste).

29. PRYNOE  = prino (prinos, aduce  jertvǎ); – în d.r. „pri-nos” (jertfǎ, aducere de jertfǎ, dar, respect).

30. UYEGEO = uiegeo (uiea); – în d.r. „uie, ui” (pasǎre rǎ-pitoare). „uiegeo (uie-a). « Geo » articol cu cre se realizeazǎ articularea.

31. DU = du (de); – în a.m. „di” (de). în d.r. „de” .

32. DISREOPARO = disreparo (despǎgubire, recuperare de pagubǎ);

33. RECAUEGEO = recauegeo (recucerirea); – „recaue” (recaue) = (recucerire). Prin intermediul sufixului „geo” se realizează articularea.

34. SOE = se (acela este, acela e);

35. PRENO = preno (prenoire, înnoire); – în d.r. „prenoi” (înnoire, restaurare).

36. TURYMIEO = turimieo (turmele); – în d.r. şi a.m. „tur-me, turmi„. În inscripţia originalǎ, corect, ar fi trebuit inscripţionatǎ  „turmieo”, ceea ce s-ar fi citit „turmio„.

37. LUE = lue (lui la, a lui, el); – în sensul de „mǎria sa”.

38. BENUDO  = Benudo (Benudo); – „Benudo”, prenumele  unui nobil din Dacia Minor.

39. MAERO  maro (marele); – în d.r. şi a.m. „mare”.

40. BIRO = biro (birǎu, primar); – în d.r. „birǎu” (primar, conducător).

41. DUE = due (duios); – Acest termen se întâlneşte şi pe placa (130), „Due Zamolsho” (Duios Zamolxis).

42. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo); – „Marele preot”.

43. ERYGERILOROE = Erigerilore (Erigero); – numele lui complet este de „Beonseno Erigero”, inscripţionat şi pe 14 (94).

44. DAVOGETO = Davogeto (Davogetul, Cetǎţen Get); – Beonseno Erigero poartă titulatura de Marele birǎu Divin Preotul Cel Mare Erigero.

45. TRASO = traso (trasa); – în d.r. „trasa” (a trasa) = „a da  directive, a desemna, a stabili o direcţie”.

46. ON = on (în, pe);

47. SARMIGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); –   combinaţia „on  sarmigetuzo” semnifică  „al Sarmigetu-zei”.

48.  VASELEO = vasileo (rege); – în a.m. „vasilye” (rege). Cuvântul a fost interpretat detaliat în cartea „Pelasgyi, limbâ, carte, numâ – Tetova, 1998; p.116″.

49. ADEUSO = Adeuso (Adeuso); – prenumele regelui  Duro – Milteo Adeuso.

50. DURO = Duro „Duro”; – poreclǎ reprezentativǎ a rege-lui  Daciei care a renunţat la tron în favoarea lui  Dece-bal. În izvoarele latine acest rege a Daciei este  identifi-cat sub numele de „Duras, Diurpaneus, Dorpaneus”. Pe plăcuţa 11 (92) este  identificat sub numele de „Duro Adeuso”, iar pe placa (130) poartă titulatura „Du-ro, regele davogetic, el  (Domnia Sa) Milteo Adeuso”. Din cele expuse se poate constata că numele adevǎrat al acestui rege al Daciei, care a domnit chiar înainte de Decebal, a fost „Milteo Adeuso”, dar datoritǎ modului său dur de a fi a dobândit porecla reprezentativǎ de  „Duro”. În d.r. „dur, durâ” (dur, solid, rezistent).

51. TRASO = traso (trasat); – în d.r. „trasa” (a trasa) = „a da  directive, a desemna, a stabili o direcţie”.

52. E = e (şi); conjuncţie, în it. „e” (şi). Se regăseşte şi pe 14 (94).

53. DU = du (de); – în a.m. „di” (de). În d.r. „de” .

54. ELO = elo (preaelogiatul, preacinstitul, prealǎudatul); – în d.r. „a elogia” (a fǎli, a lǎuda).

55. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo); – „Marele  preot”.

56. BOYCERO = Bucero (Bucero, Bicero, Biciro, Boicero); – numele întâlnit şi pe 14 (94), ca şi pe multe alte plăci, sub forma de „Cotopolo Biciro”. Din presupunerile mele, este vorba despre controversatul „degio” al armatei dacice, care în izvoarele latine este înregistrat ca „BICILE„. Forma dacǎ  „Biciro” s-a modi-ficat în pronunţia latinească „Biciro = Bicile”.

57. LO = lo (la, prin); – în d.r. şi a.m. „la”.

58. PANTEDATO = pantedato (Comanda militarǎ superioarǎ executivǎ); – cuvântul compus este alcătuit din termenii PANTE + DATO, unde cuvântul  PANTE semnifică „total, atoatecuprinzător” iar DATO reprezin-tǎ un derivat al verbului  „a da”. Cuvântul compus de-semnează concret „atac total, loviturǎ atotcuprinzǎ-toare”, iar evoluţia semnatică ulterioară  conduce spre înţelesul „Execuţie militarǎ supremǎ, Comandǎ execu-tivǎ militarǎ supremǎ „.

59. LOE = loe (lui, a lui); – în d.r. „lui”, în a.m. „alui” . Este vorba despre un pronume de politeţe, în combinaţie cu substantivul biserică .

60. BYSICO = Bisico (Biserica); – în d.r. şi a.m. „bisericǎ” .

61. HYLEO = hileo (prunc); – În limba a.m. există formele adecvate „hilj” (fiu), „hilje” (prunc, fiică, copilă), „hilji” (prunce, fii, copii). În greaca veche, în traducerea „Ilia-dei„, prima literă, „h” este înlocuită cu „f”. Formă „hiles” (prunce, copii, fii), este utilizată şi în limba „buruşară”, limba Hunzilor din Himalaya, în Pachistan, urmaşii ma-cedonenilor din oastea lui Alexandru Macedon. În lim-bă d.r. este utilizată forma „fiu”. Primul sunet, „h”, este transformat în „f”, conform modificării fonetice standard în limbile a.m. şi d.r.

62. DYEO = Dio (divin); – în a.m. „Dio” (zeesc, divin).

63. TIEOYO = Teuo (a Zeului); – în gr. „teotis” (Zeu).

 

CONCLUZIE:

 

Este vorba despre o plăcuţă dedicată lui „Duro Adeuso, regele davogetic”, care a ordonat şi a trimis, sub comanda Marelui Preot Beonso Erigero, o puternică armată, alcătuită din 50.000 de ostaşi, la Nuvida, în câmpia  elilee.

            Acţiunea a fost executată cu scopul de reînno-ire a turmelor lui Benudo, care anterior au fost  jefuite (nu este precizat în text de către cine).

Pentru îndeplinirea acţiunii, armata aduce jertfă uie, o „pasăre răpitoare” (care trebuie să îl reprezinte pe răpi-torul turmelor).

            Decizia a fost luată de  regele sarmigetuzic Adeuso Duro şi de preacinstitul Cotopolo Buciro, la întîlnirea Co-menzii Superioare executive la Biserica Zeiască.

             Pe fundalul plăcii prezentată în relief a darea ordi-nului pentru executarea acţiuniii militare în prezenţa a trei „eloi” (preoţi preasfinţi), care ţin în mâini o reprezentare figurativă a soarelui, un ciomag lung de aproximativ 1,5m, cu un cerc în vârf. Cei 50.000 de soldaţi sunt reprezentaţi prin cinci soldaţi, în frunte cu Beonseno Erigero.

Reclame
Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 comentarii pe “DURO ADEUSO”

 1. Dacul Says:

  D-AVO-GETO =inseamna DA-L-AVETI .adica
  DURA REGELE DE-L AVETI SA FIE………..MAI VENIM DE ACASA CU TRADUCEREA ……….

 2. blily777 Says:

  ‘uie’ o pasare rapitoare o fi uliu.
  multumesc mult pt efort. apreciez munca.

  cumva atatia ‘o’ la final de nume si cuvinte, si faptul ca totul suna asa de italian si spaniol ma face sa cred ca citirea textului prin descifrarea semnelor in aceste litere inca nu e corecta si ca lipseste ceva


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: